Вас вітає                                           Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №5 "Промінь"   Запорізької міської ради Запорізької області.                                                                                                                                          Ми раді вам запропонувати інформацію про роботу нашого закладу, ознайомити з концепцією розвитку дошкільної установи, кадровим складом працівників, навчально-методичними матеріалами.
         Колектив ДНЗ з повагою ставиться до кожної дитини, її уподобань, адже  в нашому закладі панує атмосфера тепла та довіри, постійного інтересу і щирої  приязні.

          Глибоко сподіваємося, що час проведений на нашому сайті буде для вас корисним та цікавим і ви залишитеся задоволені цією екскурсією в світ дитинства.

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

 (ЯСЛА-САДОК) №5 «ПРОМІНЬ»

Запорізької міської ради Запорізької області

вул. Добролюбова,3а, м. Зaпopiжжя, 69006, тел.: (061)283-09-36,  E-mail: det.sadik-5@ukr.net  Код ЄДРПОУ 36711507

 

 

Н А К А З

 

24.06.2020                                                                                                                             №51

 

Про затвердження Положення

про функціонування офіційного веб-сайту

ДНЗ №5 «Промінь»

 

      Відповідно до Законів України «Про інформацію», «Про захист інформації інформаційно-телекомунікаційних системах», Указів Президентів України від 31 липня 2000 року №928/2000 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні, від 13 січня 2011 року №2939-VI «Про доступ до публічної інформації»  та з метою оперативного інформування всіх учасників освітнього процесу, забезпечення взаємодії з соціальними структурами міста, надання громадянам і юридичним особам інформаційних послуг загального призначення через мережу Інтернет, реалізації громадянами права на вільний доступ до інформації про діяльність дошкільного навчального закладу (ясла-садка) №5 «Промінь» Запорізької міської ради Запорізької області

 

НАКАЗУЮ:

1.     Затвердити Положення про функціонування офіційного веб-сайту дошкільного навчального закладу (ясла-садка) №5 «Промінь»  Запорізької міської ради Запорізької області (Додаток 1)

2.     Затвердити доменне ім’я веб-сайту  http: //zdnz5.jimdo.com/   

3.     Призначити відповідальних за ведення веб-сайту вихователя-методиста - Фоміну-Сафіну М.В, вихователя - Микуленко Ю.М.

4.     Відповідальним за ведення веб-сайту суворо  дотримуватись Положення про функціонування офіційного веб-сайту дошкільного навчального закладу (ясла-садка) №5 «Промінь»  Запорізької міської ради Запорізької області.

5.     Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Завідувач ДНЗ №5                                          Т.О.Луценко

 

З наказом ознайомлені:                                  М.В.Фоміна-Сафіна

                                                                          Ю.М.Микуленко

 

 

 

                                                 Додаток 1

                                                                     до наказу по ДНЗ №5

                                                                  від 24.06.2020 № 51

 

ПОЛОЖЕННЯ

про функціонування офіційного веб-сайту

дошкільного навчального закладу (ясла-садка) №5 «Промінь»

Запорізької міської ради Запорізької області

 

1.     Загальні положення

1.1.         Це  Положення розроблено відповідно до Конституції

України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту». «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про авторське право і суміжні права», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», Указів Президента України від 31.06.2000 року №928/2000 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні», визначає статус веб-сайту (далі – Веб-сайт) Дошкільного навчального закладу (ясла-садка) №5 «Промінь» Запорізької міської ради Запорізької області

http: //zdnz5.jimdo.com/ як офіційного інформаційного ресурсу у мережі Інтернет та встановлює мету, завдання, структуру, регламент, функціонування, порядок розміщення на ньому інформаційних матеріалів (далі-інформація).

1.2.         Веб-сайт є офіційним джерелом інформації, яке забезпечу

висвітлення діяльності Дошкільного навчального закладу (ясла-садка) №5 «Промінь» Запорізької міської ради Запорізької області, взаємообмін інформацією з учасниками освітньої  діяльності, закладами та установами системи освіти міста, області, країни, органами державної влади України, органами місцевого самоврядування, неурядовими організаціями та громадськістю з питань, пов’язаних з діяльністю закладу.

1.3.         Веб-сайт функціонує відповідно до чинного законодавства та даного

положення.

2.     Мета та завдання

2.1.         Метою Веб-сайту є забезпечення офіційної інформації про

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №5 «Промінь» Запорізької міської ради Запорізької області, включення  закладу в єдиний освітній інформаційний простір.

2.2.         Завдання:

– позитивна презентація інформації про досягнення вихованців та

педагогічного колективу, про особливості закладу, про освітні програми та проекти;

-         систематичне інформування учасників освітньої діяльності про діяльність закладу;

-         формування позитивного іміджу закладу;

-         здійснення обміну педагогічним досвідом та демонстрація досягнень педагогічного  колективу;

-         створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітньої діяльності: педагогів, батьків, громадських організацій та зацікавлених осіб;

-         створення умов мережевої взаємодії закладу освіти з іншими установами;

-         підвищення ролі інформатизації освіти, організація навчання з використанням мережевих освітніх ресурсів.

 

3.     Офіційна адреса веб-сайта та можливість використання

 

3.1.         Адреса офіційного сайту навчального закладу у мережі Інтернет -

      http: //zdnz5.jimdo.com/

3.2.         Забороняється використовувати адресу навчального закладу в цілях,

що не пов’язані із діяльністю навчального закладу, з метою отримання прибутку, а також з порушенням законодавства України.

 

4.     Правила користування офіційним сайтом

4.1.         Офіційний сайт є інформаційним ресурсом, відкритим для всіх

користувачів мережі Інтернет без будь-яких статевих, вікових, расових, релігійних чи інших обмежень.

4.2.         Забороняється:

-         знищення чи фальсифікація матеріалів, розміщених на сайті;

-         розміщувати на сайті закладу інформаційні матеріали, які вміщують заклики до насильства, розпалювання соціальної та расової ворожнечі, міжнаціональних та релігійних чвар: екстремістських релігійні та політичні ідеї та інші інформаційні матеріали, які заборонені законодавством України.

4.3.         Частина інформаційного ресурсу, який формується за ініціативи

педагогів, може бути розміщена на окремих блогах та сайтах, доступ до яких організовується із сайту закладу.

 

5.     Організація інформаційного наповнення та функціонування сайту

 

5.1.Інформаційний ресурс Сайту формується у відповідності до діяльності структурних підрозділів закладу, педагогів вихованців, батьків, ділових паперів та зацікавлених осіб.

5.2. Інформаційний ресурс Сайту є відкритим і загальнодоступним.

5.3. Користувачем Сайту може бути будь-яка особа, яка має технічні можливості виходу до мережі Інтернет.

5.4 Основними інформаційно-ресурсними компонентами Сайту є:

- контактна інформація про заклад (адреса, номери телефонів, адреса електронної пошти);

- дані про адміністрацію;

- довідкові матеріали про навчальні програми, порядок вступу до закладу;

- електроні версії організаційних документів загальноосвітнього навчального закладу;

- матеріали по організації освітньої діяльності, режим роботи;

- навчально-методичні матеріали педагогічного колективу;

- інформація про події (свята, конференції, конкурси);

- матеріали про персоналії (керівники, педагогічні працівники).

5.5. Організаційне забезпечення Сайту покладається на адміністрацію дошкільного закладу, а також відповідальних осіб, і включає в себе:

- забезпечення своєчасного розміщення отриманої інформації, а також перевірка справності електронних посилань;

- вирішення поточних питань, пов’язаних із оновленням інформації на Сайті;

- розгляд пропозицій щодо зміни дизайну та структури Сайту;

- проведення моніторингу відвідуваності сайту.

5.6.  Суперечності стосовно функціонування, інформаційного наповнення та оновлення Сайту розглядаються адміністрацією дошкільного закладу.

5.7. Інформація для розміщення на сайті подається у наступному вигляді і має відповідати наступним вимогам:

- документи, що містять переважно текстові дані – у форматі Microsoft Word, шрифт TimesNewRoman , розмір 14;

- ілюстративний графічний матеріал – графічні файли у форматі JPG і з максимальним розміром файлу до 5 Мб;

- презентація – у форматі Microsoft PowerPoint;

- повні тексти (конспекти, консультації, методичні рекомендації тощо), які розміщуються для вільного завантаження, подаються у форматі Microsoft Word, шрифт TimesNewRoman, розмір 14 у вигляді архівованої папки з файлами. Назва паки повинна містити прізвище, ім’я та по батькові автора матеріалу.

5.8. Інформація не повинна містити:

- ненормативної лексики;

- відомостей, що порушують конституційні права людини і громадянина;

- розголошення державної та комерційної таємниці.

5.9. Інформація повинна відповідати офіційно-діловому, публіцистичному або науковому стилю мовлення та містити список використаних джерел інформації та /або посилання на використані веб-ресурси.

5.10. Інформація, що не відповідає вимогам зазначених у пунктах 5.8, 5.9  цього розділу Положення, повертаються на доопрацювання особі, що надала інформацію.

5.11. За достовірність, якість та зміст інформації відповідає особа, що надає дану інформацію.

5.12. Оновлення сайту проводиться не рідше двох разів на місяць. Розділ «Новини» поповнюються (за можливістю).

5.13 При порушенні пункту 4.2., а також пункту 5.8. цього Положення відповідальна особа може притягнути до адміністративної або кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

6.     Персональні дані

 

6.1.         При підготовці матеріалів для розміщення в Інтернеті, адміністрація закладу та відповідальні за Сайт зобов’язані забезпечити виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» (у ЗМІ від 02.07.2010).

6.2.         Розробники Сайту зобов’язані збирати письмові дозволи на учасників заходів (їх батьків), які надають  право розробникам публікувати матеріали фото- й відеозйомки, здійснені під час занять та різних заходів в закладі  на Сайті.